ម្សៅស្ករគ្រាប់ទន់

  • Soft Candy Powder

    ម្សៅស្ករគ្រាប់ទន់

    ម្សៅស្ករគ្រាប់ទន់ជាធម្មតាជែលសមាសធាតុផ្សំស្រដៀងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំអាហារនៅក្នុងចាហួយម្សៅស្ករគ្រាប់មានកម្លាំងជែលខ្ពស់។ វាអាចធ្វើឱ្យស្ករគ្រាប់ទន់ជាមួយជែលហ្សីននីស្យូមមានតម្លាភាពខ្ពស់ថ្លាថ្លាថ្លាមានភាពយឺតនិងរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអាហ្គ្រីការ៉ាប៊ីរីននិងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀត។ , តម្លាភាពល្អ, ចំនួនបន្ថែមតូច, ការចំណាយទាប, លៃតម្រូវ ...