អាហ្គូរីហ្សីរីអាហ្គែន

  • Bacteriological Agar 

    អាហ្គូរីហ្សីរីអាហ្គែន 

    ថ្នាំគីមីថ្នាក់ទីហ្វូជៀនពិភពលោកមហាសមុទ្រហ្វូជៀប្រើជីលលីដ្យូមជាវត្ថុធាតុដើមទាញយកដោយវិធីសាស្ត្រស្មុគស្មាញនិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលវាចាំបាច់ក្នុងការដាំដុះជីវសាស្រ្ត។ ថ្នាំថ្នាក់ទីហ្វូជីនជាសកលមហាសមុទ្រមានគុណប្រយោជន៍នៃសីតុណ្ហភាពអន់ថយភាពថ្លាល្អគ្មានទឹកភ្លៀង។ ល។ ក្នុងការដាំដុះជីវសាស្រ្តអាហ្គ្រីជាភ្នាក់ងារ coagulating ល្អអាចផ្ទេរមធ្យោបាយ bacteriological រាវចូលទៅក្នុងមធ្យោបាយ bacteriological រឹងឬពាក់កណ្តាល។ វប្បធម៌បាក់តេរី cult ...